αγιασμός λέσχη ψυχικό 2005
throwbackthursday

#throwbackthursday Αγιασμός στην παλιά λέσχη 2005

αγιασμός λέσχη ψυχικό 2005
Αγιασμός νέας χρονιάς 2005-2006, στην παλιά μας λέσχη, στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου.

#throwbackthursday #scoutsofpsychiko