κοινότητα Κέα 1994 ανιχνευτές
throwbackthursday

#throwbackthursday Η Κοινότητα στην Κέα 1994

κοινότητα Κέα 1994 ανιχνευτές
Ανιχνευτές και Βαθμοφόροι σε στιγμή χαλάρωσης κατά την εκδρομή της Κοινότητας στην Κέα, το 1994.

#throwbackthursday #scoutsofpsychiko