Δράση Κοινότητα

Έρευνα ΠΑΠΕ: Ονήσιμος Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων

Το Σάββατο 27/1 η Κοινότητα Ανιχνευτών ξεκίνησε το πρώτο μέρος της έρευνας για την ΠΑΠΕ. Οι Ανιχνευτές επισκέφτηκαν τον Ονήσιμο Σύλλογο Συμπαραστάσεως Κρατουμένων με σκοπό να μάθουν περισσότερα για την ζωή των αποφυλακισθέντων.

Εκεί, η Κοινότητα ενημερώθηκε για το έργο του συλλόγου, το θέμα της παραβατικότητας και της επανένταξης, καθώς και για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι αποφυλακισθέντες. Τέλος, οι Ανιχνευτές κατάλαβαν το πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η επανένταξη στην κοινωνία για τους πρώην κρατούμενους, ενώ πληροφορήθηκαν και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας να βοηθήσει.