Χορηγοί & Φίλοι

Τα τελευταία χρόνια, είναι πολλοί αυτοί που μας έχουν στηρίξει έμπρακτα και χωρίς δισταγμό, παρέχοντας μας τρόφιμα και αναψυκτικά για τις εκδρομές, τις κατασκηνώσεις αλλά και τις δράσεις του Συστήματος.

Οι παρακάτω εταιρείες συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχή οργάνωση και μείωση των λειτουργικών εξόδων των δραστηριοτήτων μας.

Σας ευχαριστούμε!