καλή χρονιά
Βαθμοφόροι

Καλή χρονιά!

Οι βαθμοφόροι του Συστήματος συναντήθηκαν χθες για ένα εορταστικό γεύμα, να αλληλοευχηθούν καλή χρονιά και να καταστρώσουν τα επόμενα σχέδιά τους…

 

Ευχόμαστε να έχετε ένα παραγωγικό και δημιουργικό έτος! Να παίξετε, να τραγουδήσετε, να χτίσετε κάτι καινούργιο, να προχωρήσετε στο κυνήγι των στόχων σας!

— οι βαθμοφόροι του 2ου Συστήματος Προσκόπων Ψυχικού